27 Ιουν 2010

Μερική Εκλειψη Σελήνης, 26/6/2010

Μερική έκλειψη της σελήνης έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2010, στις 11:31 UTC (Παγκόσμιος Χρόνος), η πρώτη από τις δύο σεληνιακές εκλείψεις του 2010. Στην κορύφωση της έκλειψης καλύφθηκε το 53,7% της σελήνης από σκιά της γης και ήταν ορατή στο νότιο ημισφαίριο.

Η έκλειψη αυτή... προηγείται κατά δύο εβδομάδες της ολικής Ηλιακής έκλειψης της 11ης Ιουλίου 2010 πάνω από το Νότιο Ειρηνικό.

Η επόμενη ολική έκλειψη της Σελήνης, ορατή στη Βόρεια και Νότια Αμερική, θα πραγματοποιηθεί έξι μήνες αργότερα, στις 21 Δεκεμβρίου του 2010.

Αυτή η έκλειψη είναι ένα μέρος του σεληνιακού Σάρου 120, μία περίοδος σεληνιακών εκλείψεων που ξεκίνησε στις 6 Οκτ. 1000 και θα τερματίσει στις 7 Απρ. 2479. Σημειώσατε ότι η περίοδος των ηλιακών εκλείψεων του ίδιου Σάρου ξεκίνησαν 27 Μαϊου 933 και θα τελειώσει 7 Ιουλ. 2195.


Δεν υπάρχουν σχόλια: