16 Νοε 2010

Μουσουλμάνοι στα Προπυλαια

Ο λόγος του Κολοκοτρώνη, στις 13 Νοεμβρίου 1838 προς τους πρώτους φοιτητές του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί την πολιτκή και πνευματική του διαθήκη προς τη νεολαία. Μεταξύ των άλλων είπε: «...Η προκοπή και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της Κοινότητος, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας ...Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε».

Κορόϊδο Θοδωράκη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: