1 Ιαν 2011

4 Ιανουαρίου 2011, Εκλειψη Ηλίου

SE2011Jan04P.gif
Στις 4 Ιανουαρίου θα έχουμε μερική έκλειψη Ηλίου, ορατή στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στην Αραβική χερσονήσο, τη Βόρεια Αφρική και τη Δυτική Ασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: