7 Ιουν 2010

Ας ηρεμήσουμε λίγο...

Ας ηρεμήσουμε λίγο ακούγοντας τον πιτσιρικά Jo McManners (έχει παίξει τον Μικρό Πρίγκιπα) σε ένα γλυκό τραγουδάκι.
Βέβαια θα μπορούσαμε να το πούμε παιδικό... αλλά
είναι θρησκευτικό: είναι ο 22ος Ψαλμός του Δαυίδ (ο 23ος για τους Δυτικούς-τελικά αυτοί οι βάρβαροι δεν έχουν μάθει να μετρούν;) και χρησιμοποιείται στις...κηδείες. Οι ορθόδοξοι το ψάλουν και στην πρετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας.
Το κείμενο έχει:

The Lord's my shepherd, I'll not want.
He makes me down to lie
in pastures green. He leadeth me
the quiet waters by.

My soul he doth restore a gain,
and me to walk doth make
within the paths of righteousness,
e'en for his own name's sake.

Yea, though I walk in death's dark vale,
yet will I fear no ill.
For though art with me, and thy rod
and staff me comfort still.

My table thou hast furnished
in presence of my foes:
my head thou dost with oil anoint,
and my cup over flows.

Goodness and mercy all my life
shall surely follow me.
And in God's house for ever more
my dwelling place shall be.

Στα δε Ελληνικά:

ΨΑΛΜΟΣ 22

Ψαλμὸς τῷ Δαυῒδ.
Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. 2 εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με, 3 τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν. ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 4 ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ' ἐμοῦ εἶ· ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὐταί με παρεκάλεσαν. 5 ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με· ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον. 6 καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

1 σχόλιο:

KALLIKRATIΔΑΜ είπε...

Θιός σχωρέστους, στου Μπίλντιμπιργκ!